Místní organizace Žižkov 1 - Praha 3

Český rybářský svaz

ČRS - Místní organizace Žižkov 1

Historie Místní organizace Žižkov 1 sahá až do roku 1957, kdy současně se vznikem Československého svazu rybářů vznikla Místní organizace na Žižkově. V roce 1968 došlo k rozdělení Československého svazu rybářů na Český a Slovenský rybářský svaz a zároveň v tomto roce, vzhledem k značnému počtu členů, se MO na Žižkově rozdělila na MO Žižkov 1 a Žižkov 2.
Nyní spadá pod ČRS - Územní svaz města Prahy. V roce 2012 měla 397 členů, z toho 380 dospělých, 5 dorostenců a 12 dětí. Celkem ubylo proti roku v naší MO proti roku 2011 57 členů a je to vůbec největší meziroční úbytek od roku 2001. Dovolujeme si tedy na tomto místě vyzvat naše členy, aby pokud vědí o nějakých zájemcích, tak ať jim naší organizaci doporučí. Pro srovnání - nejpočetnější pražská MO měla v r.2011 2 606 členů a nejmenší 69. Územní svaz města Prahy sdružuje celkem 37 333 členů. Pro informaci uvádím pár informací z roku 2015 - US Praha měl 35 742 členů, největší organizace US Praha 2 171, nejmenší 97, naše MO 361, svaz celkem 239 071. MO Žižkov 1 nehospodaří na žádném revíru ČRS.Výbor Místní organizace Žižkov 1

Předseda: p. Jenčovský Zdeněk

Revizní komise MO Žižkov 1

Předseda: Karel Kafka

!!! !Od 1.3.2021 je sekratariát vzhledem k protipandemickým opatřením do odvolání uzavřen !!!


Úřední hodiny výboru naší organizace zůstávají zachovány - škola umožní přístup bočním vchodem.


Zde je sídlo naší místní organizace Žižkov 1: Praha 3 - Žižkov, V zahrádkách 48

! sekretariát se přemístil v rámci školy do nových prostorů. Vchod je z ulice Na Chmelnici po levé straně školy, cca 80 m !