Aktuality a informace výboru MO Žižkov 1 - r. 2021

Na schůzi výboru 14.6.2021 oznámil předseda organizace, že odstupuje z funkce k 30.6.2021 a schůze výboru kooptovala do uvolněné funkce předsedy od 1.7.2021 Zdeňka Jenčovského ml. tel.: 604 829 023, email zůstává stejný.

Oznamujeme, že došlo ke změnám ve výboru naší organizace - novým místopředsedou je Jiří Frolík a jednatelkou Věra Frolíková. Dále - předsedou kontrolní komise se stal Karel Kafka. Všichni tito členové byli kooptování do výboru a zaregistrováni u rady ČRS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pracovní doba sekretariátu - vždy od 16 - 18 hod.:

! Sekretariát se přemístil v rámci školy do nových prostorů. Vchod je z ulice Na Chmelnici po levé straně školy, cca 80 m !

Následující informace jsou pouze orientační a jejich platnost se bude odvíjet od aktuální pandemické situace.

!Od 6.9.2021 je sekratariát opět otevřen dle standardní uvedené otevírací doby - pokud nedojde k opětovnému zavření školy. !


2021:
29.11; 6.12; 13.12; 20.12;

2022:
leden: od 3. do 16. ledna každé pondělí, úterý a středu, od 17. do 31. ledna v pondělí a ve středu,

únor: každé pondělí ,
březen, duben, květen, červen: každé pondělí,
- kromě pondělí 7. března, kdy je škola zavřena - jarní prázdniny
- kromě 18. dubna - velikonoční prázdniny

1.července - 31. srpna: zavřeno - školní prázdniny,
září: každé pondělí,
říjen: každé pondělí,
listopad: každé pondělí,
prosinec: každé pondělí,
naposledy bude otevřeno 19. 12.

Členské příspěvky a povolenky pro r. 2022:

- od 6.12.2021 se prodávají povolenky a mohou se zaplatit poplatky na rok 2022,

- budou vydávány v sekretariátu MO proti platbě v hotovosti. Povolenka bude vydána pouze po předložení platného státního rybářského lístku. Výkazy úlovků je možno odevzdat již během listopadu a prosince 2021. Usnesením Výroční členské schůze MO ČRS Žižkov 1 ze dne 17.3.2011 bylo rozhodnuto, že člen, který neodevzdá vyplněný výkaz úlovků včas, tj. do 15.1.2022 bude povinen odpracovat navíc 5 hodin pracovního příspěvku (brigády).
Do konce dubna je povinností každého člena zaplatit členské příspěvky. V případě nezaplacení dochází ke ztrátě členství.
Při převzetí povolenky překontrolujte správnost jejího vyplnění!

Brigáda 2021

Povinností členů ČRS je plnit svou členskou povinnost - tj. odpracovat brigádu. Potvrzení o splnění členské povinnosti je nutno odevzdat do 30. listopadu 2021. Těm, kteří potvrzení odevzdají později bude brigáda převedena na příští rok a jsou povinni uhradit cenu brigády 500 Kč - viz níže. Uhradit uvedenou částku jsou povinni také ti členové, kteří brigádu neodpracovali. Plnění členské povinnosti je uznáno pouze na akcích pořádaných naší MO, nebo na brigádách organizovaných US Praha. - brigáda organizovaná naší MO proběhla 13.11.2021

Zde upozorňuji na zásadní změnu ve finanční náhradě za neodpracovanou brigádu - pro rok 2022 je výborem Uzemního svazu města Prahy schválena výše minimální úhrady ve výši 500 Kč. Uvedená změna viz:

Zásady plnění pracovních povinnosti...

Oznámení výboru

- členská schůze v r. 2022 se bude konat 17.3.2022 od 17 hod. v sekretariátu MO ČRS Žižkov 1
- oznamujeme všem členům, že jsou zařazeni v evidenci členů obsahující osobní údaje, které slouží výlučně potřebám MO ČRS Žižkov 1. Používání osobních údaju je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel.

- celý informační oběžník naší MO pro rok 2022 je k nahlédnutí ZDE

- dne 26. listopadu 2016 se konal XVI. Republikový sněm Českého rybářského svazu který mimo jiné schválil navýšení členských příspěvků , od 1.1. 2018 a to o 100 Kč tj. na 500 Kč - usnesení naleznete zde.