Aktuality a informace výboru MO Žižkov 1 - r. 2021

Na schůzi výboru 14.6.2021 oznámil předseda organizace, že odstupuje z funkce k 30.6.2021 a schůze výboru kooptovala do uvolněné funkce předsedy od 1.7.2021 Zdeňka Jenčovského ml. tel.: 604 829 023, email zůstává stejný.

Oznamujeme, že došlo ke změnám ve výboru naší organizace - novým místopředsedou je Jiří Frolík a jednatelkou Věra Frolíková. Dále - předsedou kontrolní komise se stal Karel Kafka. Všichni tito členové byli kooptování do výboru a zaregistrováni u rady ČRS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pracovní doba sekretariátu - vždy od 16 - 18 hod.:

! Sekretariát se přemístil v rámci školy do nových prostorů. Vchod je z ulice Na Chmelnici po levé straně školy, cca 80 m !

Následující informace jsou pouze orientační a jejich platnost se bude odvíjet od aktuální pandemické situace.

!Od 6.9.2021 je sekratariát opět otevřen dle standardní uvedené otevírací doby - pokud nedojde k opětovnému zavření školy. !
2021:
leden: od 4. do 27. ledna každé pondělí a středu,

únor: každé pondělí ,
- kromě pondělí 22., kdy je škola zavřena - jarní prázdniny

březen, duben, květen, červen: každé pondělí,
- kromě 5. dubna - velikonoční prázdniny

1.července - 31. srpna: zavřeno - školní prázdniny,
září: každé pondělí,
- kromě 28. září - státní svátek

říjen: každé pondělí,
listopad: každé pondělí,
prosinec: každé pondělí,
naposledy bude otevřeno 20. 12.

Členské příspěvky a povolenky pro r. 2021:

(na základě rozhodnutí sněmu ČRS, který se konal v Průhonicích v listopadu 2016, je členský roční příspěvek zvýšen od roku 2018 na 500 Kč)

budou vydávány v sekretariátu MO proti platbě v hotovosti. Povolenka bude vydána pouze po předložení platného státního rybářského lístku. Výkazy úlovků je možno odevzdat již během listopadu a prosince 2020. Usnesením Výroční členské schůze MO ČRS Žižkov 1 ze dne 17.3.2011 bylo rozhodnuto, že člen, který neodevzdá vyplněný výkaz úlovků včas, tj. do 15.1.2021 bude povinen odpracovat navíc 5 hodin pracovního příspěvku (brigády).
Do konce dubna je povinností každého člena zaplatit členské příspěvky. V případě nezaplacení dochází ke ztrátě členství.
Při převzetí povolenky překontrolujte správnost jejího vyplnění!

Brigády

Povinností členů ČRS je plnit svou členskou povinnost - tj. odpracovat brigádu. Potvrzení o splnění členské povinnosti je nutno odevzdat do 30. listopadu 2020. Těm, kteří potvrzení odevzdají později bude brigáda převedena na příští rok a jsou povinni uhradit cenu brigády 400 Kč (zvýšení ceny z 300 Kč na 400 Kč byla stanovena usnesením členské schůze ze dne 18.3.2010). Uhradit uvedenou částku jsou povinni také ti členové, kteří brigádu neodpracovali. Plnění členské povinnosti je uznáno pouze na akcích pořádaných naší MO, termín brigády v roce 2020 pořádané naší MO je 12. 12. 2020, sraz v 8 hod. před hlavním vchodem do školy, nebo na brigádách organizovaných US Praha.

Zde upozorňuji na zásadní změnu ve finanční náhradě za neodpracovanou brigádu - od roku 2022 je výborem Uzemního svazu města Prahy schválena výše minimální úhrady ve výši 500 Kč. Uvedená změna viz:

Zásady plnění pracovních povinnosti...

Oznámení výboru

- členská schůze v r. 2021 se bude konat 18.3.2021 od 17 hod. v sekretariátu MO ČRS Žižkov 1
- oznamujeme všem členům, že jsou zařazeni v evidenci členů obsahující osobní údaje, které slouží výlučně potřebám MO ČRS Žižkov 1. Používání osobních údaju je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel.- dne 18.10.2016 se konala porada předsedů MO ČRS ÚSMP - zápis z této porady naleznete zde.
- dne 26. listopadu 2016 se konal XVI. Republikový sněm Českého rybářského svazu který mimo jiné schválil navýšení členských příspěvků od 1.1. 2018 a to o 100 Kč tj. na 500 Kč - usnesení naleznete zde.
Zde bych rád upozornil především na zprávu odboru čistoty vod a životního prostředí - kol. Raudnitz, kde náš kolega popisuje stav našich revíru dle vlastních zkušeností sahajících až do r. 1942 a nedostatky v prosazování zájmů ČRS. Je z r. 2013, ale stále aktuální.